Hakemus

Avustusta myönnetään vain järjestäytyneille yksityisteille. Hakemus on jätettävä maaliskuun viimeinen arkipäivä klo 15 mennessä.

Tien tiedot

Ympärivuoden asuvia (väestörekisterin mukaisesti kirjoilla olevia)

Tieyksiköt

Tulot kunnossapitoon ja kunnossapitomenot hakemusvuotta edeltävältä vuodelta, rahallinen pääoma

Tulot kunnossapitoon edelliseltä vuodelta (kaikki €-kentät on täydennettävä, merkitse 0, jos tuloa ei ole)

Yksikkömaksut

Käyttömaksut

Muut tulot

Kunnan avustus

Kunnossapitomenot edelliseltä vuodelta (kaikki €-kentät on täydennettävä, merkitse 0, jos menoa ei ole)

Sora ja murske

Lanaus ja höyläys

Tienvarsien raivaus

Oja- ja rumputyöt

Talviauraus ja talvihoito

Muut menot

Hallintokulut

Edellisen vuoden tulot kunnossapitoon ja kunnossapitomenot yhteensä (laskettu ylläolevista taulukoista)

Rahallinen pääoma 31.12.

Hakemuksen lähettäjä (tiekunnan puheenjohtaja tai toimitsijamies)

Pankkiyhteystiedot

Hakemukseen on liitettävä tiekunnan vuosikokouksen tai sitä vastaavan yleisen kokouksen viimeisin pöytäkirjan ote.