Irtisanottava huoneisto

Oma arvioni huoneiston kunnosta vuokrasopimuksen päättyessä

Irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Irtisanomisaika lasketaan alkavaksi sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana vuokranantaja on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ja todisteellisesti.

Huoneiston vuokralainen / vuokralaiset

Toinen vuokralainen

Irtisanomiseen liittyvät tiedot ja vuokravakuuden palautus

Irtisanomisen syy
Irtisanomisaikana

Vakuusmaksun palautus

Vakuusmaksu palautetaan kuukauden kuluessa vuokrasuhteen päättymisestä, edellyttäen että vuokranantajalla ei ole vuokrasuhteesta johtuvia saamisia.

Lisätietoja (esim. autopaikan numero)