Lapsen ja huoltajan tiedot

Lapsi

Huoltaja

Tunnistus

Palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista Suomi.fi Tunnistus -palvelussa.

Tunnistautumisen yhteydessä sinusta välitetyt tiedot:

Tunnistusajankohta
Tapahtumatunnus

Muistutus

Ohjeita muistutuksen tekemiseen varhaiskasvatuspalvelusta

Näin teet muistutuksen

  • Lapsen huoltaja laatii muistutuksen tällä lomakkeella. Muistutuksen voi tehdä myös vapaamuotoisena kirjeenä. Muistutus voidaan tehdä suullisesti erityisestä syystä.
  • Muistutuksessa kannattaa kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti asia tai asiat, joihin on tyytymätön. Muistutuksen tekemiseen ei ole säädetty määräaikaa, mutta se on hyvä tehdä mahdollisimman pian.
  • Lapsen huoltaja toimittaa muistutuksen Joutsan kunnan varhaiskasvatukseen sähköisesti tällä lomakkeella tai tulosteena os. Länsitie 5, PL 20, 19651 Joutsa
  • Muistutus käsitellään viimeistään kuukauden kuluessa muistutuksen tekemisestä, ellei kyseessä ole vakiintunut loma-aika, jolloin vastausaika saattaa olla pidempi. Mikäli asian selvittäminen vaatii pidemmän ajan, ilmoitetaan arvioitu käsittelyaika muistutuksen tekijälle.

Muistutukseen annetaan perusteltu vastaus, josta selviää, miten asiaa on selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin muistutus on mahdollisesti johtanut. Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, ole yhteydessä vastauksen lähettäjään. Vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Muistutuksen tekeminen ei vaikuta kuitenkaan oikeuteen kannella asiasta aluehallintovirastolle.

Lisätietoa asiasta Valviran verkkosivuilta: https://www.valvira.fi/