Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Kuntalain (410/2015) 84§:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan. Sidonnaisuusilmoitus annetaan tarkastuslautakunnalle tällä lomakkeella.

Kun ilmoitat ensimmäistä kertaa tietojasi, valitse 'Uusi', ja täytä vähintään kaikki pakolliset kentät. Kun täydennät tietojasi tai ilmoitat muutoksista, valitse 'Muutos', ja täytä vain se kenttä, joka muuttuu: kirjoita uudet tiedot ko. lomakekenttään kokonaisuudessaan. Muuttumattomia lomakekenttiä ei tarvitse täyttää uudestaan

Tietojen ilmoittaja

Tietojen ilmoittaminen
Tunnistus

Palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista Suomi.fi Tunnistus -palvelussa.

Tunnistautumisen yhteydessä sinusta välitetyt tiedot:

Tunnistusajankohta
Tapahtumatunnus

Ilmoitusvelvollisuus

Luottamus- tai virkatehtävä

Luottamus- tai virkatehtävä (rastita kaikki sopivat kohdat)

Johto- ja luottamustehtävät yrityksissä tai yhteisöissä

Ilmoitusvelvollisuus koskee yrityksen tms. yhteisön johtotehtäviä, kuten toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan tehtäviä sekä luottamustoimia, kuten yrityksen hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenyyttä.

Ilmoitettavaa / muutettavaa

Kunnan nimeämänä edustajana

Tehtävä /

Muut kuin kunnan nimeämät johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja yhteisöissä

Tehtävä /

Merkittävä varallisuus

Tässä kohdassa ilmoitetaan mm. ne merkittävät elinkeino- ja sijoitustoimintaan liittyvät kiinteistöjen ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden omistukset sekä ammattiin liittyvät merkittävät osakkuudet ja omistusosuudet (esim. yli 20 % äänivallasta), merkittävä liike- ja sijoitustoimintaa varten otettu velka sekä samassa tarkoituksessa annetut merkittävät takaukset tai muut vastuut, joilla voi katsoa olevan merkitystä kunnan luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa.

Huom! Ilmoitusvelvollisuus ei koske omana tai vapaa-ajan asuntona olevien kiinteistöjen tai asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden omistuksia.

Ilmoitettavaa / muutettavaa

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Esimerkiksi kuuluminen rekisteröidyn yhdistyksen tai säätiön hallitukseen tai muu merkittävä sidonnaisuus. Ilmoitetaan siinä tapauksessa, jos ko. asialla voi olla merkitystä osallistuttaessa kunnalliseen päätöksentekoon tai virkatehtävien hoitoon.

Ilmoitettavia sidonnaisuuksia voivat olla esim. osuuskaupan luottamustoimet sekä seurakunnan luottamustehtävät. Tehtäviä puolueessa ei tarvitse ilmoittaa.

Ilmoitettavaa / muutettavaa

Annettujen tietojen käyttäminen

Annan suostumukseni tässä ilmoituksessa antamieni tietojen julkaisemiseen kunnan verkkosivulla. Samalla sitoudun ilmoittamaan myös itseäni koskevista sidonnaisuustietojen muutoksista.