Luottamushenkilötietojen ilmoittaminen

Tämä on sähköinen lomake luottamushenkilötietojen ilmoittamiseen kunnan luottamushenkilörekisteriin tallentamista, palkkion maksua sekä kunnan verkkosivuille julkaisua varten. Tällä lomakkeella ilmoitetaan myös tietojen muutoksista.

Kun ilmoitat ensimmäistä kertaa tietojasi, valitse 'Uusi', ja täytä vähintään kaikki pakolliset kentät. Kun täydennät tietojasi tai ilmoitat muutoksista, valitse 'Muutos', ja täytä lomakkeelle vain muuttuneet tiedot.

Henkilön perustiedot

Tietojen ilmoittaminen

Henkilötiedot

Henkilötunnus on aina salainen tieto.

Tunnistus

Palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista Suomi.fi Tunnistus -palvelussa.

Tunnistautumisen yhteydessä sinusta välitetyt tiedot:

Tunnistusajankohta
Tapahtumatunnus

Osoitetiedot

Työsuhde

Julkaistava puhelinnumero

Koti- ja työpuhelinnumerot

Sähköposti

Tiedot palkan maksua varten (aina salaisia)


Palkkalaskelma lähetetään verkkopankkiisi.

Luottamustoimet

Luottamustoimi /

Rooli edellä mainitussa luottamuselimessä

Jäsentiedot

Puolue

Verkko-osoitteet ja sosiaalinen media

Erityistiedot / -taidot ja erityisruokavalio (vain sisäiseen käyttöön)

Erityisruokavalio

Annettujen tietojen käyttäminen

Yhteystiedot saa antaa julkisuuteen (nimi, puhelin sähköposti)

Suostumus tietojen käyttämiseen

Annan suostumukseni henkilötietojeni julkaisemiseen kunnan verkkosivuilla tällä lomakkeella tekemieni valintojen mukaisesti. Julkaistavat tietoni saa muutoinkin luovuttaa kopiona, tulosteena ja sähköisessä muodossa.
Annan suostumukseni lähiosoitteeni luovuttamiseen ei-kaupallisen postin (kutsujen ym.) lähettämistä varten.
Annan suostumuksen valokuvani julkaisemiseen kunnan verkkosivuilla.

Lähettämällä tämän lomakkeen sitoudun ilmoittamaan myös itseäni koskevista muutoksista: Kun täydennät tietojasi tai ilmoitat muutoksista, valitse Muutos, ja täytä lomakkeelle vain muuttuneet tiedot.