Aloitteen tekijä

Kunnan asukas voi tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa (Kuntalaki 28 §). Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet aloitteen tekijän niin halutessa. Hyvä aloite on selkeä ja helposti luettava, kiinnostava, myyvä ja lyhyt. Hyvä aloite sisältää asian kannalta vain keskeisimmät perustelut ja faktat, ehdotuksia mahdollisesta asian etenemisestä ja siinä on mainittu aloitteen tekijän yhteystiedot.


Aloite