Vaatimus

Tietosuoja-asetuksen artikla 16 mukaisesti rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisteritietojen oikaiseminen on maksutonta. Vaadin, että henkilötietorekisteriinne tallennetut tiedot korjataan seuraavasti:

Vaatimuksen esittäjä

Tunnistus

Palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista Suomi.fi Tunnistus -palvelussa.

Tunnistautumisen yhteydessä sinusta välitetyt tiedot:

Tunnistusajankohta
Tapahtumatunnus

Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy korjaamasta tietoja, sen tulee antaa asiasta kirjallinen kieltäytymistodistus (tietosuoja-asetus artikla 16), jossa on mainittava myös kieltäytymisen syy.