Pyyntö

Tarkastusoikeiden käyttäminen on pääsääntöisesti maksutonta. Kunnanhallituksen päätöksen (§ 113/2018) mukaan jatkuvista ja työllistävistä tietopyynnöistä kunta perii 100 € käsittelymaksun. Määräaika tietojen toimittamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

Tietosuoja-asetuksen artikla 15 mukaan jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Pyydän saada tietää, mitä tietoja ylläpitämäänne rekisteriin on tallennettu.

Haluan tarkastaa yllämainitussa rekisterissä olevat henkilötietoni seuraavalta ajanjaksolta

Tietojen toimitus

Pyynnön esittäjä

Tunnistus

Palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista Suomi.fi Tunnistus -palvelussa.

Tunnistautumisen yhteydessä sinusta välitetyt tiedot:

Tunnistusajankohta
Tapahtumatunnus

Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy antamasta tietoja, sen tulee antaa asiasta kirjallinen kieltäytymistodistus (tietosuoja-asetuksen artikla 12), jossa on mainittava myös kieltäytymisen syy.