Oppilaan tiedot

Oppivelvollisuus

Huoltajien tiedot

Huoltaja /

Erityinen tuki, pidennetty oppivelvollisuus ja erityiset opetusjärjestelyt

Aiempi erityisen tuen päätös

Hakemus

Oppilaalle haetaan
Erityinen opetusjärjestely
Pidennetty oppivelvollisuus

Oppimäärä, opetusjärjestelyt ja palveluiden tarve

Oppimäärä
oppiaineiden muutokset
Opetusjärjestelyt ja opetuksen järjestämispaikka
Tulkitsemis- ja avustajapalvelut

Lisätietoja ja hakemuksen lähettäjä

Hakemuksen lähettäjä

Tunnistus

Palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista Suomi.fi Tunnistus -palvelussa.

Tunnistautumisen yhteydessä sinusta välitetyt tiedot:

Tunnistusajankohta
Tapahtumatunnus

Erityisen tuen päätöksen voimassaolo

Erityisen tuen päätös on voimassa toistaiseksi, päätös tarkistetaan ainakin 2. vuosiluokan jälkeen ja ennen 7. vuosiluokalle siirtymistä sekä aina oppilaan tuen tarpeen muuttuessa.