Oppivelvollisuuden keskeyttämisen hakeminen

Oppivelvollisuuden keskeyttämistä haetaan ensisijaisesti siltä koulutuksenjärjestäjältä, jonka oppilaitoksessa oppivelvollinen opiskelee. Jos oppivelvollinen ei ole minkään koulutuksen järjestäjän opiskelija, keskeyttämisestä päättää oppivelvollisen asuinkunta. (Oppivelvollisuuslaki 1214/2020, 7§)

Oppivelvollisen tiedot

Viimeisin oppilaitos

Huoltajan tiedot

Tunnistus

Palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista Suomi.fi Tunnistus -palvelussa.

Tunnistautumisen yhteydessä sinusta välitetyt tiedot:

Tunnistusajankohta
Tapahtumatunnus

Toinen huoltaja

Sähköinen tiedoksianto

Suostumme sähköiseen tiedoksiantoon

Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäminen

Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen määräajaksi perustellusta syystä (Oppivelvollisuuslaki 7§).

Haen/Haemme oppilaalle oikeutta keskeyttää oppivelvollisuus
Perustelut keskeyttämiselle