Oppilaan perustiedot

Huoltaja

Tunnistus

Palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista Suomi.fi Tunnistus -palvelussa.

Tunnistautumisen yhteydessä sinusta välitetyt tiedot:

Tunnistusajankohta
Tapahtumatunnus

Kuljetusperuste

Kuljetusperuste, jonka nojalla kuljetusta haetaan
Ajankohta, jolle koulukuljetusta haetaan