Haettava avustus

Hakija on
Avustushakemus koskee

Hakija

Rekisteröity

Toimihenkilöt

Puheenjohtaja (vastuuhenkilö)

Sihteeri

Rahastonhoitaja

Haettavat avustukset

Mitä avustusta haetaan?

Toiminta-avustus

Kohdeavustus

Jäsentiedot ja toiminta

Jäsenten lukumäärätietoja

Toiminnan tarkoitus, toimintamuodot ja -paikat

Selvitys saadun avustuksen käytöstä ja muut avustukset

Muualta saadut avustukset hakuvuodelle (anna kukin avustus omalle rivilleen)

Lisätietoja ja hakemuksen lähettäjä

Yhdistyksen yhteystietojen julkisuus

Hakemuksen lähettäjä

Lisätietoja lomakkeen lähettämisestä ja käsittelystä saat i-painikkeella kohdassa LÄHETTÄMINEN.